Izvođenje radova


Tvorci smo i učesnici u izgradnji i materijalizaciji Turističkog naselja na Zlatiboru «KRALJEVI KONACI» koje sadrži 108 reprezentativnih Vila, restoran, retro-pul bar, bazen kao i kompleksa «Vukmanovića livada» takođe na Zlatiboru koji sadrži 4 objekta od po 40 apartmanskih jedinica na kompleksu od 2ha sa svim infrastrukturnim sadržajima.

Najveća investicija u toku 2005 godine koja se izvodila u Beogradu je pod kompletnom kontrolom naše firme u smislu stručnog nadzora po svim linijama izvođenja radova Investitora «AUTO ČAČAK», objekat poslovno-izložbeni salon na P=2ha u «BLOKU 41» u sastavu od tri objekta čija je površina P=7.500,00m2.

Često smo bili angažovani na izradi infrastrukturalnih objekata od strane Investitora: Direkcije za građevinsko zemljište tj. konkretno izveli smo sve građevinsko-instalaterske i završne radove na kišnoj kanalizacionoj mreži na potezu «Tošin bunar», «Blok 28».

Izveli smo Veliki broj reprezentativnih Vila i Rezidencija koje se nalaze u ulicama: Bulevar Mira, Lackovićevoj, Avgusta Cesarca – uža lokacija Dedinje.

Sve vile su samostalna arhitektonska zdanja u čijoj smo gradnji i projektovanju učestvovali u najširem smislu svojih angažovanja: građevinskim, zanatskim radovima, kao i izmenama, doradama, enterijerskim i eksterijerskim uređenjima maksimalno sa svojim kapacitetima i stalnim kooperantima koji su sastavni deo naše ukupne ponude kao kompletne inženjering firme.

Još jednu elitnu lokaciju krasi i naše skromno angažovanje, a to je «MAČKOV KAMEN» – Investitor Kompanija «KOLING» A.D. – 21 reprezentativna Vila izvedena u sistemu «ključ u ruke» (učestvovali smo u građevinsko-zanatskim i završnim radovima ).

Radili smo dosta rekonstrukcija i adaptacija za Investitore «Jugoslovenske Železnice» na stanicama širom Srbije: Novo Selo, Kikinda, S.Mitrovica, samački hotel «Romantika» na Železničkoj stanici u Beogradu i dr.

Ostale delatnosti firme vezane su za stručni kadar zaposlenih u našem sastavu ili stalnih stručnih saradnika u smislu izrade fizibiliti studija, investicionih programa i biznis planova, veštačenja svih vrsta objekata kao što su stambene jedinice, poslovni objekti, proizvodni pogoni, plovna sredstva, industrijske hale itd, a sve u svrsi legaliteta i angažmana određenih kreditnih sredstava od strane banaka.(skoro sve trenutno vodeće banke angažovale su nas i na osnovu naših konstatacija i stručnog mišljenja usvajale kreditne zahteve).

Usko smo specijalizovani i kompatibilni sa saradnicima i kolegama kao i Građevinskim Fakultetom, Zavodom za veštačenje i vršimo sve vrste tehničke kontrole, racionalizacije, projektne dokumentacije, kao i izradu obezbeđenja materijalnih dokaza i projekata osiguranja susednih objekata pre početka građevinskih radova.

Mislim da smo ovim kratkim pregledom kontinuiteta i reda izvedenih i učinjenih poteza, kao i onih koji su u toku, kao i stalnog prisustva u oblasti gradnje, građenja, pripreme projektovanja samog izvođenja dali sliku za šta smo spremni i šta možemo da pružimo budućim saradnicima i svima onima koji su spremni da sa nama zajedno posluju u svim oblastima za koje smo rekurentni-sposobni.

«N-NEŠKOGRADNJA» d.o.o.

Vladan Nešković,dipl.ing.građ.