Konsalting


konsalting-neskogradnjaKonsalting usluge koje pruža preduzeće “N-NEŠKOGRADNJA“ d.o.o. se sastoje od sledećih aktivnosti:

KONSALTING USLUGE U GRAĐ­EVINSKO ZANATSKIM RADOVIMA, TERMOTEHNIČKIM INSTALACIJAMA, INSTALACIJAMA JAKE STRUJE, INSTALACIJAMA SLABE STRUJE, ENERGETSKE EFIKASNOSTI, PROTIV POŽARNE ZAŠTITE I OBUHVATAJU:

  • snimanje postojećeg stanja objekata sa izradom pismenog izveštaja;
  • izrada skica i 3D modela;
  • predlog rešenja za određene investicije;
  • savetovanje;
  • organizacija sastanaka sa predstavnicima investitora i izrada i dostavljanje pismenog izveštaja, jednom nedeljno, a po potrebi i više puta;
  • predmer i predračun investicionog održavanja (opisi, skice, šeme…).