Nadzor


strucni nadzorPreduzeće “N-NEŠKOGRADNJA“ d.o.o. bavi se pružanjem usluga kompletnog stručnog nadzora kako domaćim tako i stranim klijentima na izgradnjinovih objekata svih namena, rekonstrukciji postojećih kao i specijalnim namenskim objektima.

Projektni timovi preduzeća “N-NEŠKOGRADNJA“ d.o.o. su u potpunosti osposobljeni za obavljanje poslova nadzora nad izgradnjom objekta i po FIDIC procedurama o čemu poseduju adekvatne sertifikate o izvršenoj obuci.

Preduzeće “N-NEŠKOGRADNJA“ d.o.o. pruža usluge stručnog nadzora nad sledećim radovima:

  • građevinski i građevinsko zanatski radovi;
  • instalacije vodovoda i kanalizacije;
  • mašinske instalacije;
  • sprinkler instalacije;
  • termotehničke instalacije;
  • ugradnja liftova;
  • elektro instalacije jake i slabe struje;
  • radovi na ugradnji svih tipova nameštaja, vrata i prozora;
  • svi ostali radovi u građevinarstvu;

Nadzor na objektima vrši tim stručnjaka koji poseduju licence iz odgovarajucih oblasti. Strucni nadzor se vrši u svemu prema odredbama Zakona o planiranju i izgradnji, Pravilniku o sadržini i načinu vršenja stručnog nadzora, Pravilniku o sadržini i vršenju tehničkog pregleda objekta, standardima, tehničkim normativima, pravilima struke i relevantnim propisima za tu vrstu posla.

Zadnjih godina kao stručni nadzor nad izgradnjom sa licenciranim zaposlenim inženjerima i stručnim saradnicima izveli smo u smislu nadzora i predali više hiljada kvadrata što poslovno-stambenih, tako i samostalnih stambenih i samostalnih poslovnih prostora.