Veštačenja


PROCENE INVESTICIONE VREDNOSTI ODREĐ­ENIH POSLOVA SA STRUČNIM MIŠLJENJEM veoma bitna za odgovorna lica u firmama jer:

 • supervizija projektnih biroa ili lica zaposlena u firmi koja izrađuju predmere i prave investicione predloge koje menadžment usvaja;
 • supervizija zaposlenih koja nemaju dovoljno znanja-iskustva, i obezbeđuju svoj rad „napumpavanjem“ i davanjem nerealne vrednosti koje planiraju za određeni posao;
 • supervizija finansijskih planova za oblast građevine jer i kada se sredstva ne potroše ili kada su nedovoljna za realizaciju nekog bitnog projekta, menadžment je okarakterisan kao nesposoban ili loše organizovan;
 • supervizija i kontrola predviđene investicije izlaskom i kontrolom na lice mesta;
 • supervizija i detaljno snimanje postojećeg stanja;
 • otkrivanje skrivenih „fantomskih“ pozicija koje se neće izvoditi;
 • kontrola favorizacije određenih proizvođača opreme-često neadekvatnih ili lošeg kvaliteta radi naplate provizije od strane isporučioca opreme.

Na gore navedene usluge koje pruža Preduzeće “N-NEŠKOGRADNJA“ d.o.o., menadžment ne može samostalno nikada u celosti uticati i veoma često je prinuđen da potpisuje i odobrava nešto za šta nije apsolutno siguran, a za šta ima veliku odgovornost.

U velikom broju slučajeva se ne zna šta je određeni izvođač uradio na terenu, da li je
stvarno ugradio tenderom traženu opremu, da li su potrošena sredstva adekvatna i saglasna sa projektno tehničkom dokumentacijom, zato preduzeće “N-NEŠKOGRADNJA“ d.o.o. nudi sledeće usluge :

 • obilazak lokacije i snimanje predviđenog posla na osnovu već izrađenog predmera sa detaljnim izveštajem i analizom i to: da li je investicija opravdana, da li su predviđena sredstva dovoljna, da li su svi neophodni radovi obuhvaćeni predmerom i projektom;
 • obilazak lokacije i snimanje izvedenog stanja NAKON završenog posla i sačinjavanje izveštaja o količini radova, kvalitetu radova kao i usklađenosti sa projektno-tehničkom dokumentacijom;

Ova aktivnost se preporučuje posebno U TOKU radova ili PRE konačnog placanja izvođaču radova i u saradnji sa izabranom nadzornom službom kao superkontrola.

REFERENC LISTA:

 • BEOHEMIJA-INHEM“d.o.o., Pančevačka bb, Zrenjanin
 • „BEOHEMIJA“d.o.o., Kumodraška br. 290, Beograd
 • “HEMIJA-BRIKSOL”d.o.o., ul. Generala Emanuela Arsenijevića bb, Vršac
 • “DAHLIA”d.o.o., Ul. Batajnički drum br.12, Zemun, Beograd
 • „AQUA COM“ d.o.o., Kumodraška br. 290, Beograd
 • „MB KONSALTING“d.o.o., SPA centar Prva Nova Banja, Banja Vrujci
 • „MB KONSALTING“d.o.o., Apartmanski kompleks „Toplice 3“, Banja Vrujci
 • FPM “BEOGRAF”a.d., Kumodraška br. 290, Beograd
 • Luka „Beograd“ a,.d., ul. Francuska br. 81, Beograd
 • “UNIVERZUM”d.o.o., ul. Milana Blagojevića br. 5, Aranđelovac
 • “PRO LOGISTIC RPC”d.o.o., Ul. Kumodraška br.290, Beograd
 • “RHEIN DONAU YARD”A.D. Kladovo, Đerdapski put bb
 • “Teariza Construction” d.o.o., rudnik “Kočman-krak Petronj” – Žagubica
 • “Vemus” d.o.o. – auto servis, ul. Voždovački kružni put br. 6, Beograd
 • “KONI – KONSALTING” d.o.o., ul.Gospodara Vučića br. 223, Beograd
 • „INTERSPEED-HOLDING“ d.o.o, granični prelaz „Preševo“
 • GP “RAD” DP u stečaju, naselje “Dr Ivan Ribar” – objekti GT “A201” i GT “A302”,

i objekat u ul. Drinčićeva br. 21-25, Beograd

 • J.P. “Poslovni prostor”- Opština Novi Beograd, ul. Jurija Gagarina 221, Novi Beograd
 • JP „Železnice Srbije“, Savski trg br. 2, Beograd
 • “Steel con” Kumanovo, Makedonija
 • „Eurobau connect ag“, Zaplanjska br. 32, Beograd
 • „AUTO ČAČAK“ – Novi Beograd, objekat „West truck iveco“
 • „Nordvik“, ul. Pariske komune br. 2, Novi Beograd
 • „SOKO-NADA ŠTARK“ad, ul. Kumodraška 249, Beograd
 • “Enigma idea”doo, Ul. Viline vode br. 1, Beograd

I mnoga druga pravna i fizička lica.

«N-NEŠKOGRADNJA» d.o.o.

 Vladan Nešković,dipl.ing.građ.